Kwaliteit als drijfveer

Kwaliteit als drijfveer

GA-Platform Restauratie

Wij zijn een groep van gespecialiseerd (ambachtelijke) bedrijven, werkzaam in onderhoud en restauratie van monumenten.
We vertellen u hiernaast graag meer over het ontstaan van het GA-Platform en tevens over wat wij doen.

Kernbegrippen

  • Vakmanschap eerst
  • Werk omwille van het werk zelf
  • Behoud van monumentale architectuur
  • Erfgoed telt
  • Werken met en certificering via kwaliteitsrichtlijnen

Foto: steenhouwen

Aangesloten branches

• erfgoedhoveniers
• glazeniers
• leidekkers
• metselaars
• molenmakers
• rietdekkers
• restauratieschilders
• restauratietimmerlieden
• smeden
• steenhouwers
• voegers

Diverse ambachtslieden tonen hun werk…


Activiteiten

Werkbezoek Belhaj D66

15 april 2019

Werkbezoek Geluk-Poortvliet CDA

12 november 2018


Onderzoek

Delft, 22 maart 2018 – Presentatie EIB-onderzoek

Ter gelegenheid van de oprichting van het GA-Platform Restauratie was het Economisch Bureau voor de Bouw gevraagd onderzoek te doen naar de grootste knelpunten en mogelijkheden van de deelnemende branches. De branches vertegenwoordigen 360 gespecialiseerde restauratiebedrijven met een jaaromzet van € 180 miljoen uit restauratie van monumenten.
Dit onderzoek werd tijdens de oprichtingsbijeenkomst aangeboden aan de Directeur Generaal van het Ministerie van OC&W in  een voormalig museum te Delft dat volop in restauratie was.

Het GA-Platform streeft er naar een dergelijk onderzoek met enige regelmaat te herhalen.