Kwaliteit als drijfveer

Kwaliteit als drijfveer

GA-Platform Restauratie

Wij zijn een groep van gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven, werkzaam in onderhoud en restauratie van monumenten.
We vertellen u graag meer over het ontstaan van het GA-Platform en tevens over wat wij doen.

Kernbegrippen

Restauratie uitgevoerd door gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven is gekoppeld aan een aantal kernbegrippen, welke door het GA-platform als hoogste prioriteitswaarde is toegekend.

  • Vakmanschap eerst
  • Werk omwille van het werk zelf
  • Behoud van monumentale architectuur
  • Erfgoed telt
  • Werken met en certificering via kwaliteitsrichtlijnen

Foto: steenhouwen

Restauratie Steenhouwen

Aangesloten branches

• erfgoedhoveniers
• glazeniers
• leidekkers
• metselaars
• molenmakers
• rietdekkers
• restauratieschilders
• restauratietimmerlieden
• smeden
• steenhouwers
• voegers

Diverse ambachtslieden tonen hun werk…


Werkbezoeken

Werkbezoek Belhaj D66

15 april 2019

Werkbezoek Geluk-Poortvliet CDA

12 november 2018


Uw monument gewaarborgd

Tien brancheorganisaties, die met ruim 400 aangesloten gespecialiseerde bedrijven aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse monumenten, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie.

De van oorsprong puur ambachtelijke bedrijven, waarin vakmanschap met hoofdletters wordt geschreven treden hiermee gezamenlijk naar buiten. Met het GA-Platform Restauratie vestigen we aandacht op onze cruciale bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Alle betrokken bedrijven werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen voor monumenten. Deze kwaliteitsrichtlijnen zijn opgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

De restauratiekwaliteit van uw monument gewaarborgd start u op deze pagina: Stichting ERM


Leer restaureren

Behoud en voortbestaan van het gebouwde cultureel erfgoed begint met kennis en kunde van de ambachtsman en de ambachtsvrouw. Die juiste kennis en kunde om uit te groeien tot een ambachtelijke vakman of vakvrouw vergaar je door een goede opleiding. Lees meer over restauratieonderwijs op deze pagina: Leer restaureren


Nieuws uit het vakgebied

Eerste glazenier ERM-gecertificeerdSubsidies van groot belangRestauratietimmerlieden winnen NCE Meester-Gezelprijs
Video’s genomineerde duo’sURL 4009 Richtlijn historisch schilderwerkMeer nieuws…


Van de voorzitter

Certificeren in stroomversnellingZwartboek en WitboekMonumenten verdienen kwaliteitsimpuls
Branchescholing restauratiebedrijven op stoomImpasse certificering doorbrekenMeer van de voorzitter…


Onderzoek

Delft, 22 maart 2018 – Presentatie EIB-onderzoek

Ter gelegenheid van de oprichting van het GA-Platform Restauratie was het Economisch Bureau voor de Bouw gevraagd onderzoek te doen naar de grootste knelpunten en mogelijkheden van de deelnemende branches. De branches vertegenwoordigen 360 gespecialiseerde restauratiebedrijven met een jaaromzet van € 180 miljoen uit restauratie van monumenten.
Dit onderzoek werd tijdens de oprichtingsbijeenkomst aangeboden aan de Directeur Generaal van het Ministerie van OC&W in  een voormalig museum te Delft dat volop in restauratie was.

Het GA-Platform streeft er naar een dergelijk onderzoek met enige regelmaat te herhalen.


Meer onderzoeken

Honderden banen meerOmzet in de plus en coronaproofOnderzoek verwachtingen