Partners

Partners

NCE
https://www.erfgoedopleidingen.nl/
Het NCE stelt de toekomst van het restauratieonderwijs veilig door het ontwikkelen van zoveel mogelijk goede opleidingen en keuzedelen.

NRC
https://www.restauratiecentrum.nl/

Vakgroep restauratie
https://www.vakgroeprestauratie.nl/

ERM
https://www.stichtingerm.nl/
ERM is het Platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. Daartoe ontwikkelt ERM tal van kwaliteitsrichtlijnen.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
https://www.cultureelerfgoed.nl/
De RCE is onderdeel van het Ministerie van OC&W belast met de uitvoering van wet- en regelgeving en het erfgoedbeleid.

Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie 
http://www.vawr.nl/

Het GA-Platform Restauratie is bestuurlijk vertegenwoordigd in ERM en NCE.


Brancheverenigingen

Onze ambachtslieden zijn aangesloten bij diverse brancheverenigingen. Dit overzicht zal van tijd tot tijd wisselen.