Pijnpunten Monumentenzorg

Pijnpunten Monumentenzorg

Elders op onze website leest u over een onderzoek/rapport dat we aan de Tweede Kamer hebben gestuurd met het dringende advies, nota te nemen van onze pijnpunten, die een goede zorg voor onze monumenten in de weg staan. Met dit fraai uitgevoerde en goed ontvangen rapport, dit keer in stoffelijke vorm, onder de arm hebben we vervolgens gesprekken aangeknoopt met een 5-tal Kamerfracties; VVD, D’66, CDA, PvdA en SGP. “We” zijn de restauratie-architecten (VAWR), de restauratie-hoofdaannemers (Vakgroep Restauratie) en de gespecialiseerde aannemers (GA-Platform Restauratie).

Doel van deze acties was de Kamerleden zo goed mogelijk voor te bereiden op de begrotingsbehandeling van de sector Cultuur, op maandag 14 november. We zijn reuze benieuwd wat de Kamerleden te berde brengen en hoe de Staatssecretaris er op reageert.

Ramon Pater (voorzitter VAWR), Marloes Tiegelaar (secretaris GA-Platform Restauratie en Vakgroep Restauratie) en de voorzitter GA-Platform zullen daarbij aanwezig zijn om te zien of onze inspanningen worden beloond.

Tijdens ons politieke “rondje” werd ons duidelijk dat de Kamerleden grote behoefte hadden aan een zeer beknopte versie om kort en bondig te kunnen overzien hoe en waar ze ons het best mee konden helpen. Die versie hebben we gemaakt en de laatste week van oktober aan alle Kamerfracties gestuurd.

We hebben als de 6 belangrijkste pijnpunten benoemd:

  • Het grote en chronische gebrek bij het merendeel van de Nederlandse gemeenten aan kennis en kunde om de wettelijke taken van het bewaken van de kwaliteit te kunnen uitvoeren. Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden moeten een nieuw akkoord sluiten om deze enorme en op termijn catastrofale kenniserosie een halt toe te roepen;
  • Er moet veel meer geld beschikbaar komen voor restauratie-onderwijs. Het reguliere beroepsonderwijs heeft restauratie van monumenten in de prullenbak gedaan en het zou volstrekt onredelijk zijn de uitvoerende bedrijven in de sector voor de hele bekostiging van het restauratie-onderwijs te laten opdraaien;
  • Gemeenten moeten weer, zoals vroeger, een goede informatieset hebben om hun monumenteneigenaren adequaat over onderhoud en restauratie te kunnen informeren. ERM heeft prachtig materiaal, maar de gemeenten kijken er langsheen;
  • Veel meer historische panden kunnen worden herbestemd tot woning. Onbegrijpelijk dat dit nog zo mondjesmaat gebeurt;
  • Verduurzaming en energietransitie zijn in monumentenland nog grotendeels ondergeschoven kindjes. Hiervoor claimen de marktpartijen een deel van het wetenschapsbudget;
  • Gekwalificeerde bedrijven moeten voorsprong krijgen op niet-gekwalificeerde bij de opdrachtverstrekking door de monumenteneigenaar.

We zullen niet alle punten kunnen binnenhalen, maar we hebben goede hoop dat onze missie van de afgelopen maanden in Den Haag niet voor niets is geweest.

Comments are closed.